The Technoclast on Facebook - The latest local Technology and Mobile news
[Advertisement]
Home | LinkShare | Forums | Lyrics | Members | Shop | Arcade
Username   Password       Not yet a member? then register here! | Forgot Password?

Zendfile.com
Fast and simple free file hosting
Upload up to 100Mb per file.

Edit Thread Delete Thread
TDP Forums

 Let's Talk
  |- Religion and Morals
       |- Pinoy Catholic Answers

           Mga katanungang katoliko na ating nais linawin.
Page  1 .. 223  224  225  226  227  228   >> 
Post Reply New Thread

DPhp earned : 100%
Feb 01, 2013 12:30 am    
blue_sapphire

Moderator

Level 52
Posts : 3382
DPhp 1.1M
Credibility : 100.0%
Excalibur
With divine powers
ATK + 120
INT +
sir diego_99

I have this question. The other denomination (as far as my knowledge is concerned) believes that because Christ has died for us and offered Himself as the Ultimate Sacrifice, they are no longer guilty of sins. I think they have taken this idea from Hebrews Chapter 10.

Hebrews 10:11-14, 17-18

Every Jewish priest performs his services every day and offers the same sacrifices many times, but these sacrifices can never take away sins. Christ, however, offered one sacrifice for sins, AN OFFERING THAT IS EFFECTIVE FOREVER, and then he sat down at the right side of God. There he now waits until God puts his enemies as a footstool under his feet. With one sacrifice, then he has made FOREVER those who are purified from sin.

And then he says, "I will not remember their sins and evil deeds any longer." So when these have been forgiven, an offering to take away sins is no longer needed.


I think because of this also they believe that they are already saved... that is, because every sin they have committed and will be committed in the future is already forgiven (as what is stated in these verses). Maybe this is also the reason that confession to the priest or to anyone else is no longer needed.

What say you?

-----
Matthew 37:15
When therefore you shall see the abomination of desolation, which was spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place: he that readeth let him understand.

Votes : 0. Rating : 5.00.
Feb 02, 2013 10:56 am   Edited : Feb 02, 2013 11:28 am    
diego_99

Newbie

Level 2
Posts : 15
DPhp 3.4K
Credibility : 75.9%
blue_sapphire said:
sir diego_99

I have this question. The other denomination (as far as my knowledge is concerned) believes that because Christ has died for us and offered Himself as the Ultimate Sacrifice, they are no longer guilty of sins. I think they have taken this idea from Hebrews Chapter 10.

Hebrews 10:11-14, 17-18

Every Jewish priest performs his services every day and offers the same sacrifices many times, but these sacrifices can never take away sins. Christ, however, offered one sacrifice for sins, AN OFFERING THAT IS EFFECTIVE FOREVER, and then he sat down at the right side of God. There he now waits until God puts his enemies as a footstool under his feet. With one sacrifice, then he has made FOREVER those who are purified from sin.

And then he says, "I will not remember their sins and evil deeds any longer." So when these have been forgiven, an offering to take away sins is no longer needed.


I think because of this also they believe that they are already saved... that is, because every sin they have committed and will be committed in the future is already forgiven (as what is stated in these verses). Maybe this is also the reason that confession to the priest or to anyone else is no longer needed.

What say you?Ang salitang "are sanctified" sa v. 14 ay mula po sa salitang Greek na αγιαζομενους (agiazomenous). Ang salitang ito po ay isang passive present participle. Kaya ang ibig sabihin po ngayon ng teksto, ay mayroong isang sakripisyo at iyon ang ginawa ni Cristo, at ang epekto ng sakripisyong ito'y patuloy na nakalapat o pang magpakailanman - ito'y para mapabanal ang mga tao (v. 14). Yamang ang pagpapabanal ay nagpapatuloy, ibig lamang po sabihin nito maging ang kasalanan ay nagpapatuloy din, dahil kung wala ng bahid dungis (kasalanan), hindi na po kailangan ang pagpapabanal. Bagama't alam po natin na binanggit sa 1 Jn 3:9 na "Those who have been born of God do not sin, because Godís seed abides in them; they cannot sin, because they have been born of God" (NRSV), hindi po nangangahulugan na hindi na maaring magkasala o mahulog sa tukso. (1:8) Ayon sa Protestant scholar na si Arthur Clarke sa kanyang komentaryo sa nasabing teksto, hindi tulad dati, hindi na kagawian ang magkasala pero maaring magkasala parin. Itoíy pinatotohanan po ng mga teksto sa Rm 7:14f, Phil 3:12-13, atbp. na kahit mismong si Paul ay pinagsusumikapan labanan ito. Ngayon po kung ang katulad ng analohiya kanina, ang kasalanan ay nagpapatuloy, kaya't ang pagpapatawad ay magpapatuloy rin po sa iba't-ibang paraan. Kung napansin mo po ang 1 Jn 3:9 at 1 Jn 1:9 ay iisa lamang ang sumulat, pero sa 1 Jn 1:9 binigyan diin ang paghingi ng kapatawaran. Kung ang kasalanan sa hinaharap ay napatawad narin, ang magiging tanong po ngayon ay bakit kailangan pa po na humingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan, sa kasalukuyan at sa hinaharap kung ito ay napatawad na? (Cf. Jn 20:22-23; Jm 5:16; Ac 19:18; Mt 3:6; 1 Cor. 5:3ff.; 2 Cor. 2:6ff; Ps 32:3-6; Dan 9:19) Tandaan po natin na meron apat na klase ng confession of sin (Jeffrey 1992: 151) na binanggit sa bibliya: sa Diyos, sa tao, sa isa't-isa, sa spiritual adviser, at buong iglesia. (Conf. 5. 1. 1; De virginitate, 50; In Joan. Ev. 59.5; 13.13-14) Kaya't malinaw po na ang teksto sa 1 Jn 3:9 ay hindi nangangahulugan na hindi na pwedeng magkasala, at kung makagawa man ng kasalanan ay hindi na kailangan ng kapatawaran o kahit makagawa man ng kasalanan ay hindi na ito napabilang bilang kasalanan.

Ngayon po balikan natin ang teksto ng Hebreo 10. Ang konteksto ng Hebreo 10 ay tumutukoy sa sakripisyong ginawa ni Hesus sa bagong tipan. Hindi po ito inaalis o binabago ng Santa Iglesia Katolika kay Cristo bilang tagapamagitan ng Bagong Kasunduan (New Covenant, διαθήκη), bagkus, ito pa nga po ay kinikilala o inaalala. Ang sakripisyo pong ito ay hindi pinapalitan ng panibagong sakripisyo sa tuwing ang mga pari ay magpapatawad o sa tuwing magsasagawa ng misa, dahil ito po ay iisa din. Kung maalala mo po, ang hinahandog dito ay si Cristo, hal. ang katawan at dugo Niya sa Eukaristia at ang Kanya namang kapatawaran sa sakramento ng pagpapatawad, kaya't hindi ito hiwalay sa Kanya. Sa sakramento ng pagpapatawad, ang pari ay umaakto sa persona Christi (πρόσωπον) kaya't ang pagpapatawad ay nagmula kay Cristo at hindi sa pari.
Votes : 0. Rating : 5.00.
Feb 15, 2013 06:56 am    
blue_sapphire

Moderator

Level 52
Posts : 3382
DPhp 1.1M
Credibility : 100.0%
Excalibur
With divine powers
ATK + 120
INT +
Hi sir diego_99

I hope you are still visiting this site. I would like to ask you about rapture. Is it true?

Matthew 24:37-
37 And as in the days of Noe, so shall also the coming of the Son of man be.

38 For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, even till that day in which Noe entered into the ark,

39 And they knew not till the flood came, and took them all away; so also shall the coming of the Son of man be.

40 Then two shall be in the field: one shall be taken, and one shall be left.

41 Two women shall be grinding at the mill: one shall be taken, and one shall be left.

-----
Matthew 37:15
When therefore you shall see the abomination of desolation, which was spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place: he that readeth let him understand.

Votes : 0. Rating : 5.00.
Feb 23, 2013 12:25 pm   Edited : Feb 25, 2013 06:32 pm    
diego_99

Newbie

Level 2
Posts : 15
DPhp 3.4K
Credibility : 75.9%
Pasensya na po mam blue medyo naging busy lang po kaya ngayon lang nakapunta muli dito.

Sa pagkakaalam ko po walang direktang turo ang Simbahan pagdating sa rapture, marahil dahil ang konsepto pong ito'y nabuo lamang nitong 1800s. Pero, tandaan po natin na hindi dahil sa walang turo ang Simbahan patungkol sa rapture, ay hindi na ito naniniwala sa second coming. Ang ideya ng rapture po kasi o iyong dispentionalism ay nagsimula lamang kay John Nelson Darby (1800-1882),[1] pero meron din pong ibang sinasabing pinagsimulan nito, ito po'y ang libro ng Heswitang pari na si Manuel Lacunza na The Coming of the Messiah in Glory and Majesty na nailimbag taong 1811(2). Ang Chilean priest na ito ay gumamit po ng hindi totoong pangalan para maisulat ang naturang libro, at sa mismong libro ay nagpanggap siya na isang nagbalik loob na Hudyo. Ang libro pong ito ay hindi kinikilala ng simbahan, bagkus, taong 1824, ito'y isinama sa listahan ng mga ipinagbabawal na libro. (P. Thingpen 2004) Makikita rin po ang kaugnayan ng dalawang nabanggit sa itaas kung pag-aaralan kung paano ito nagsimula. Ang libro po kasi ni Lacunza ay isinalin sa Ingles taong 1827 ni Edward Irving; itong si Irvin ay malapit na kakilala ni Darby at s'yang nakaimpluwensya sa kanya pagdating sa ganitong panininiwala.[2]

Ngayon ano po ba ang pinaniniwalaan ng Simbahan pagdating sa second coming? Ang paliwanag po ng Simbahan patungkol sa second coming ay itinuro po sa ating Catechism, nos. 668-682. Paki tignan nalang po.

________________________________

1 H. Joas, K.Wiegandt, Secularization and the World Religions, p. 314; I. Hexham, The Concise Dictionary of Religion, p. 220.
2 Tignan ang M. Patterson, A. Walker, 'Our Unspeakable Comfort': Irving, Albury, and the Origins of the Pretribulation Rapture, Fides et Historia, vol. 31, no. 1, Winter/Spring 1999, pp. 66-81; M. Weber, Desecration, Danger, Deliverance: What the Bible Really Says about the Rapture, p. 47.
Votes : 0. Rating : 5.00.
Feb 27, 2013 07:32 pm    
blue_sapphire

Moderator

Level 52
Posts : 3382
DPhp 1.1M
Credibility : 100.0%
Excalibur
With divine powers
ATK + 120
INT +
Pasensya rin po sa kakulitan. Pero ano po ang ibig sabihin nang na poste kong bersikulo (Matthew 24:37-41)?

-----
Matthew 37:15
When therefore you shall see the abomination of desolation, which was spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place: he that readeth let him understand.

Votes : 0. Rating : 5.00.
Feb 27, 2013 10:35 pm   Edited : Feb 27, 2013 10:42 pm    
diego_99

Newbie

Level 2
Posts : 15
DPhp 3.4K
Credibility : 75.9%
Ang teksto pong iyong nabanggit, ang Olivet Discourse (Mt 24:37-41), ay isa sa ginagamit pong pruweba ng mga naniniwala sa teorya ng rapture, pero may malaki pong butas ito kung titignan mabuti ang pagunawa nila sa rapture at kung ano ang tinutukoy ng teksto. Ang pangkaraniwang ideya po kasi tungkol sa rapture ay ang mga mabubuti ang kukunin ("caught up"; tignan ang I Th 4:14-17)[1] habang ang mga masasama ang syang maiiwan dito sa lupa at haharap sa tribulation (pre-trib). Ang teoryang ito po'y makikita sa mga sinulat nila Tim LaHaye at Jerry B. Jenkins (The Left Behind: A Novel of the Earth's Last Days), Hal Lindsey (The Rapture, The Late Great Planet Earth), Jimmy Swaggart, Dave Hunt, J. Vernon McGee, Salem Kirban at marami pang iba. Subalit dito po sa tekstong binanggit mo, ang masasama ang kinuha habang ang mabubuti po ang naiwan. Gaya rin po nito ang nakasulat sa Lk 17:27, 29, 30; 2 Pt 2:5; Job 21:18; atbp. kung saan ang masasama ang kinuha (v. 39. ηρεν, and took) at ang mabubuti ang syang naiwan at itinira.

____________________

1Beshore et al, When?: When Will the Rapture Take Place?, 2011; K. Kinton, From Narrative to Homily: Biblical Narratives from the Perspective of Religion, Society, and Politics, p. 23; J. W. Pyles, The Beginning & End of the Earth As We Know It, p. 186; H. E. Will, Will's Commentary on the New Testament, p. 56; T. F. LaHaye, E. Hindson, The Popular Encyclopedia of Bible Prophecy, pp. 248-51.
Votes : 0. Rating : 5.00.
Apr 14, 2013 06:55 am    
galfordsky

Forum Regular

Level 9
Posts : 127
DPhp 473
Credibility : 78.0%
Warning Bar:
catholics are christians ...... right?
Votes : 0. Rating : 5.00.
Apr 25, 2013 09:55 am    
diego_99

Newbie

Level 2
Posts : 15
DPhp 3.4K
Credibility : 75.9%
galfordsky said:
catholics are christians ...... right?


Opo.
Votes : 0. Rating : 5.00.
May 11, 2013 02:22 am    
mikerapphone

Forum Addict

Level 28
Posts : 407
DPhp 140.8K
Credibility : 90.1%
Avatar frame
You can put your picture here. Uploaded picture will be selectable as your avatar.
Warning Bar:
Hi catholic friends, ano ang masasabi ninyo sa mga skeptics sa church ninyo in particular sa doctrines na even though nasa christian category ang grupo nyo, may mga sekta na nagsasabi na ang roman catholic church daw ay may elements of paganism? thanks and have a good day guys

-----
ROFLMAOPORLOLOMG!!!

Votes : 0. Rating : 5.00.
May 11, 2013 07:48 am    
raymond45

Forum Regular

Level 6
Posts : 61
DPhp -178
Credibility : 76.6%
yes when Christ died for us on the cross he took away all our sins, as we lead a mortal life we still sin so we need to go to confession still
Votes : 0. Rating : 5.00.
Jun 08, 2013 06:47 pm    
rogelio

Forum Superstar

Level 56
Posts : 2410
DPhp 1.1M
Credibility : 100.0%
Avatar frame
You can put your picture here. Uploaded picture will be selectable as your avatar.
mikerapphone said:
Hi catholic friends, ano ang masasabi ninyo sa mga skeptics sa church ninyo in particular sa doctrines na even though nasa christian category ang grupo nyo, may mga sekta na nagsasabi na ang roman catholic church daw ay may elements of paganism? thanks and have a good day guys


Di naman bro mawawala ang skeptics. And yung about sa pagan elements, ganito kasi yun. Nagsimula ang simbahan bilang underground, pinapatay ang mga myembro. Lahat ng unang kristyano ay galint din sa iba't ibang sekta, pagano at hudyo. Habang unti unting nabubuo yung simbahan at nagiging organized, nagmix na yung mga kultura at paniniwala. Pero ang pangunahing batayan pa rin ay yung mga aral ng Panginoon at ng mga apostol. So walang contradiction naman dun. yung mga hindi matanggap ang paliwanag na ito ay yung mga talagang galit lang sa katoliko or walang sense of history. Tipong akala nila e bigla na lnag nahulog sa langit ang bibliya na buo na at bigla na lang nagkaroon agad ng mga grupo at organisasyon na may liders at members.

=====================

At dahil pasara na ang TDP, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga naging bahagi ng thread na ito. Kung puede ko lang maidownload ang thread na ito ay gagawin ko. malaking bahagi ng buhay ko ang mga usapan at balitaktakan natin dito. Dadalhin ko na ito sa habang buhay. Anlaki ng naitulong nito sa akin. Salamat sa inyong lahat.

-----
I'm a very very BAD writer. Maybe the WORST. Don't believe it? See for yourself. Check my blog --> Blog na may Puso

Votes : 0. Rating : 5.00.
Jul 17, 2013 09:36 pm    
diego_99

Newbie

Level 2
Posts : 15
DPhp 3.4K
Credibility : 75.9%
Salamat po sa DP dahil kahit sa kaunting panahon may mga nakilala po ako. Bale, gusto ko nadin pong kunin din ang pagkakataon pong ito para maibahagi ko po dito yung bagong ginagawa ko pong blog. Halos parehas din po ng content, pero plano ko pa pong ayusin at bago palang din po. Yung dati po kasi ay medyo nagkaproblema po kaya inililipat ko nadin. Ganun padin po, tungkol po sa apolohetika at pang-espiritwal na mga artikulo ang akin pong inilalagay sa blog, pero sa mga susunod na araw pagmay sapat na oras na po, akin na itong sasamahan ng mga dokumentaryo, serye ng lessons at talks, at maging ng mga ebooks na may kaugnayan sa pananampalatayang Katoliko. Sana po tangkilikin nyo muli po, lalo na yung mga dating nagsubscribe po nun. Nasa baba po yung blog.

liwanagnicristo.blogspot.com.

Salamat po.
Votes : 0. Rating : 5.00.
Sep 06, 2013 02:18 pm    
wb0712

Forum Regular

Level 15
Posts : 84
DPhp 176
Credibility : 77.4%
isa lang sinansamba natin, kaya d dapat tayo nag--aaway kung anuman meron tayong pananampalataya...

-----
nerraw

Votes : 0. Rating : 5.00.
Sep 20, 2013 12:02 am    
jeproks21

Forum Addict

Level 22
Posts : 528
DPhp 52.7K
Credibility : 85.8%
Shield
DEF + 7
wb0712 said:
isa lang sinansamba natin, kaya d dapat tayo nag--aaway kung anuman meron tayong pananampalataya...
Bro, mali yan. Yung sinasamba ng INC ay nagsasabing tao lang si Cristo, sa oneness ang sinasamba ay nagsasabing umiral ang Anak ng Dios nang magkatawang tao, sa trinitarian ay tatlong persona ang sinasamba, yan ba ang iisang Dios na sinasamba ng iba't-ibang relihiyon kontra-kontra sa sarili???

-----
Dahil ako ay tao lang...

Votes : 0. Rating : 5.00.
Nov 11, 2013 12:15 pm    
Yayay

Forum Superstar

Level 65
Posts : 3401
DPhp 1.2M
Credibility : 100.0%
SanMig Pale Pilsen
Warning Bar:
pasencia na, nagtatanong lang...

andami nang cash donation from other countries to help our mga kababayan from Yolandas wrath, pero from Rome may news na ba or anything na nang donate sila aside from prayers?

sa church they ask members for donations para makatulong, but can they not help wihout asking for donations sa members considering na napakayaman na ng Rome.
Votes : 0. Rating : 5.00.
Back to top | Page  1 .. 223  224  225  226  227  228   >>   
Post Reply

Recent Posts

New Threads

Popular Threads

Online


123 guests online.

etc

Free File Hosting - 100Mb
eXTReMe Tracker


All Rights Reserved © 2004-2009, The Digital Pinoy / Byte Alchemy. Please contact me thru admin [at] thedigitalpinoy (dot) com for site and advertising inquiries.
Powered By PHP/MySQL | webfindr | This page was created in 0.087641954422 seconds.