Home | LinkShare | Forums | Lyrics | Members | Shop | Arcade
Username   Password       Not yet a member? then register here! | Forgot Password?

Zendfile.com
Fast and simple free file hosting
Upload up to 100Mb per file.

Edit Thread Delete Thread
TDP Forums

 Let's Talk
  |- Arts, Humanities, and Culture
       |- Balagtasan: Saan Mas Maraming Matututunan sa ESKWELAHAN o sa LANSANGAN

           sali na!
Page  1  2   >> 
Post Reply New Thread

DPhp earned : 100%
Jul 22, 2011 04:49 pm    
quickmelt03

Forum Regular

Level 21
Posts : 161
DPhp 95.1K
Credibility : 79.9%
nais kong buksan ang isang labanan
labanan ng isa maginoong taludturan
may dalawang daan daw na maaaring tunghan
kung ang nais mo'y ang pagkatuto sa buhay

Alin ang mas dapat na panigan
ang daan ng Eskwelahan
o ang daan ng Lansangan
Ating pakikinggan at gayundin ay huhusgahan

Kung kayo ay may puntong
nais na iparating ukol sa ating paksain
mangyari lamang ang dila ay buhulin
at ihabi ang himig ng tulang habilin

Saan ba kayo papanig
Kung pagkatututo ang susuungin
Sa Eskwelahan ba kasama ng guro
o sa Lansangan kasama ang sanggano

Umpisahan natin at ating pakinggan
Ang laman ng dibdib at ng kaisipan
Ang labanang itong gamit ay tulaan
Sino ang iibig unang ulos ay bitawan
Jul 24, 2011 12:17 pm    
iReflect

Forum Fanatic

Level 37
Posts : 1036
DPhp 636.9K
Credibility : 95.7%
Warning Bar:
Akin pa bang dapat isipin
kung sa paaralan ang dapat sugurin
nang kaalaman ko'y bigyang tunguhin
batid kong sa paaralan ito mimithiin

Sino ang guro ko sa kalsada?
Aba! sa aking mga kabarkada?
Paano ako matututo ng aking wika?
Salitang balbal ba?

Paano na ang matematika. siyensiya at iba pang wika?
Sa kalye ba sila mapupuna?
Papel, lapis at bolpen paano na?
Kailan ko kaya mahahawakan sila?

Aking pasasalamatan
Kung aking kaisapan ay madagdagan
At ipaliwanag ninuman
Sa kalye ba ganun din ang matututunan...

-----
...........

Votes : 0. Rating : 5.00.
Jul 25, 2011 11:24 am    
dudez

Forum Superstar

Level 59
Posts : 1878
DPhp 2.8M
Credibility : 100.0%
MC Ring
Millionaire's Club Official Ring. (bragging rights!)
credits + 7 %
Warning Bar:
Ako ay pumapayag na dapat sa kalye matutunan
sapagkat masyadong pormal sa paaralan
limitado lamang ang nakukuha mong kaalaman
di tulad sa kalya, maglalakbay ang diwa kahit saan pa man

Kung ating susuriing mabuti
masyadong sistematiko ang pagturo sa klase
sa tingin nyo ba'y maisasaulo ito ng katabi
kung sya ay puyat kagabi?

Sa paaralan, Oo marami kang matutunan
akala mo lang sapat, ngunit hindi naman
sapagkat ang kontrobersyal na sex education
sa paaralan ba'y ginagawang lesson?

Masdan mo ang mga batang naglalaro sa daan,
mas marami silang nagagamit na wika mula sa kalaruan
kesa sa itiburo sa kanila ng kanilang guro
sample, ito ang ibibigay ko.

kung nagtutumbang lata ba sila ay gumagamit parin ng matematika?
sa anggulo ng paghagis ng tsinelas, kanila bang kinakalkula?
diba mas napapansin mo na gusto lang nilang tamaan ang lata
para maisalba ang kanyang mga kasama

At huling punto na aking napuna
medyo malabo ata ang topic mula simula
naway tayo ay maliwanagan muna
nag sa gyon at magkaisa ang ating diwa..

-----

Votes : 0. Rating : 5.00.
Jul 25, 2011 07:31 pm    
quickmelt03

Forum Regular

Level 21
Posts : 161
DPhp 95.1K
Credibility : 79.9%
Sinimulan na ang labanan ng taludturan
Unang ulos mula kay iReflect ay binitiwan
Karunungan ay mas makakamtan kung
ang bata ay may gurong katututunan

Ang ganang kay dudez naman
bagaman at nagugulumihanan
ang diwa ng kabataan ay hindi lamang dapat
ikulong sa mga pader ng paaralan

Sa paaralan o sa lansangan
san nga ba mas maraming matututunan
hindi lang ang isang kabataan
kundi ang isa ring husto sa gulang

Ito'y unang sigwa pa lamang
ilahad pa't ihatag ang inyong rason
upang mapanigan ang inyong opinyon
at ang laurel sa inyo ay maiputong
Votes : 0. Rating : 5.00.
Jul 27, 2011 11:04 am    
iReflect

Forum Fanatic

Level 37
Posts : 1036
DPhp 636.9K
Credibility : 95.7%
Warning Bar:
Sex education ba kamo?
Aba'y Grade 5 pa lang ako itinuro na ito.
Ngunit sa ganang akin,
Mga magulang ang bata'y dapat unahin

Mas mabuting sa tahanan
Sex education unang natutunan
'Pagkat alam kong sa paaralan
Hindi ako panatag kailanman

Ngunit hindi ako sumasang-ayon
na ang bata'y sa daan MAS maraming natutunan
Kung sa wika'y wala akong alam
Kundi mahahalay na pananalita lamang

Pakinggan mong mabuti
Salita sa lansangan ng mga kayumanggi
Mura dito, mura doon
ito ba ang wikang sa kanila itutuon?

Kung magtutumbang-preso, oo may matematika
Ngunit batid ba nito ng mga naglalarong bata?
Sa anggulo ng paghagis ng tsinelas, oo may kinakalkula
Kailan kaya nila malalaman paliwanag ng siyensiya?

Pakikisama, oo marami nga silang kasama
Ngunit sa dakong huli sila ba ay kaibigan talaga?
Hindi ba't sa lansangan sila nagsisimulang mangahas?
Suminghot, magnakaw, at matuto ng dahas?

Minsan aking nakita, isang bata sa kalsada
Mga sampu ang edad hanggang labingdalawa
Lumapit at kaniyang hinipuan isang inosenteng dalaga?
Kung ito ang sinasabi mong sapat na kaalaman, paano na?

-----
...........

Votes : 0. Rating : 5.00.
Jul 27, 2011 02:22 pm    
rju13

Forum Addict

Level 23
Posts : 653
DPhp 1.3M
Credibility : 95.9%
Avatar frame
You can put your picture here. Uploaded picture will be selectable as your avatar.
Warning Bar:
balagtasan nang kaygandang topiko
akoy makikisalo po mga katoto
ngunit ano nga ba ang loob ng salitang "matututunan"?
o karunungan ang nais ninyong ituran

kung ito nga ay tungkol sa karunungan
ako'y panig po sa team eskwelahan
ang mga leksyon na natututunan
mula sa apat na sulok ng silid aralan

atin pong simulan,unang una po sa listahan
tamang pagbasa at pagsulat ng ating pangalan
na sa mga batang lumaki sa lansangan
marami ang dito'y mamang

dumako tayo sa realidad ng buhay
marami ang nagsasabi na ang lumaki sa kalye,
sa buhay may diskarte
totoo yan, marami nga kaibigan

Ngunit sila man ay umaasan na kung sana
sila'y nakapag aral lang
Sa buhay sana sila'y nakakalamang
at mas may mararating sa lipunan

Alam nating iba parin ang hinubog mula sa eskwelahan
sa leksyon ng klase o sa buhay man
iba parin ang may natapos, alam nating sa puso ito ay tagos
Diploma at karunungang kailan man
mananatiling sayo lamang

-----

Votes : 0. Rating : 5.00.
Jul 27, 2011 10:39 pm    
quickmelt03

Forum Regular

Level 21
Posts : 161
DPhp 95.1K
Credibility : 79.9%
Dalawang tugmaan sa panig ng eskwelahan
nasaan na ba ang kalaban talino sa kakalsadahan
itutungo na ba ang ulo't tatanggapin ang pagkatalo
o baka naman sila'y hintayin lang at bumubuwelo

Ang mga argumento ay unti nang lumilinaw
ngunit may kulang pang akong dapat maringgan
kaya mga katoto diyan sa may kanto
ibangon ang bandera ng inyong mga katoto

Ipamukha ang inyong nalalaaman
upang sila ay maliwanagan
na sa lansangan may
sanlaksang kaalaman ang matututunang tunay
Votes : 0. Rating : 5.00.
Jul 29, 2011 01:52 pm    
bong710

Newbie

Level 1
Posts : 4
DPhp 10.3K
Credibility : 75.6%
Matagal nang binalak ko, na iligpit ang panulat,
at limutin ko ang tulang, mga hibla ng pangarap;
pagkat ako ay anak, isang tahanang mapanatag,
nais ko pong luwalhatiin ang sarili naming pugad! (Kumusta po sa mga kababayan kong Bikolano!)

Sa paksa pong ibinando nitong ating kaibigan,
kung saan daw matututo, sa paaralan o lansangan;
ang sagot ko ay lansangan na maraming natututuhan,
kaysa sa apat na sulok niring ating paaralan.

Unang punto, ang nais ko pong ipabatid,
sa mga kapwa kong makata na sa Balagtasan nahilig;
sa lansangan naroroon ang siyang maraming tinig,
ang buong pagmumukha nitong ating paligid.

Ako po'y nagtapos sa kursong Nursing,
sa isang paaralan hindi mo maihahambing;
Ngunit aking napagtanto sa isipa't salimisim,
ang ugali ng mangmang, mas maigi kung tutuusin.

May mga nagtapos na siyang ubod ng yabang,
madunong daw matalino, bakit parang nahihibang;
ni hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan,
sadya yatang nalasing, nawawala sa katwiran.

Ayaw ko pong alipustahin itong ating mga propesyunal,
pag ako'y doon din, siyang nabibilang,
Ngunit isang puna ang aking ipinagsisisgawan;
Hindi lisensya ang diploma, sa katalipandasan.
Votes : 0. Rating : 5.00.
Jul 30, 2011 04:45 pm   Edited : Jul 30, 2011 04:47 pm    
iReflect

Forum Fanatic

Level 37
Posts : 1036
DPhp 636.9K
Credibility : 95.7%
Warning Bar:
Salamat sa pakikibahagi bong710
Ako'y natutuwa at nagugulumihanan din
Mga taludtod mong siyang inunawa
Sa diwa ko'y kawili-wili pa rin

Sang-ayon ako na may mga nagtapos
Na sa pagpapakumbaba ay kapos
Hindi nga lisensiya ang diploma
Ni walang katiyakan sa darating na umaga

Ngunit nais ko lamang pong liwanagin
Ang paksang sa umpisa pa lang nadiin
Saan ba MAS MARAMING natututunan
sa paaralan ba o sa lansangan?

Ako'y humihingi ng paumanhin
Kung ito'y aking tatanungin
Higit bang matututunan ang nursing
Kung sa lansangan ito gaganapin?

-----
...........

Votes : 0. Rating : 5.00.
Jul 30, 2011 05:20 pm    
bong710

Newbie

Level 1
Posts : 4
DPhp 10.3K
Credibility : 75.6%
Sa kursong aking natapos, masasabi kong taos,
karanunga'y nakamit ko, naunawaang lubos;
ngunit ang punto ko'y tila hindi mo natataros,
pagkat ang pokus mo'y sa karunungan lang nabubuhos.

Kung marami ngang kaalaman na siyang binibigay,
nang sinasabi mong, iyong paaralan;
bakit di itunuro ang magagandang asal,
bagkus ang produkto'y kabalintunaan.

Sang-ayon po ako sa iyong sinasabi,
na kaalama'y makakamit, kapag pumasok sa klase;
ngunit bakit may mga taong pumapasok sa klase,
at mayroong nasa kalyeng, aklat ang nasa tabi.

Ihambing po natin, ang mundo sa kalye,
ang lansangan ay mundo, ang paarala'y kontinente;
pagkat doo'y sari-sari at pwedeng mamili,
nang karunungang nais mo sa sariling diskarte.

Para nang kalyeng EDSA kung tawagin,
doon sa maynila'y malayo ang tatakbuhin...
sari-saring sasakyan, iba't ibang karanasan,
na tunay na magagamit kapag iyong natuklasan.

Ang balagtasan pong ito, ay madali kung iisipin,
ngunit kapag hinukay mo'y, sadya palang malalim,
Sadya lang talagang ang aklat ang umaalipin,
sa paaralang matuwid nga, ngunit kulang pa man din.

Halimbawa po ang EDSA noong Peole power,
bakit nagsipunta, ang madlang inaalipin;
dahil doo'y makikita, ang karunungang idinadaing'
na Pinoy sa lansangan ay matalino, hindi dapat walanghiyain.

Nais ko sanang dagdagan, ang taludtod ay pahabain,
ngunit ako po ay duty, dito sa Arabaong lupain;
ngunit aking pagtitiyak sa paksang ating labanin,
kalsada ay nauuna, bago paaralan ay tunguhin.
Votes : 0. Rating : 5.00.
Jul 30, 2011 11:54 pm    
quickmelt03

Forum Regular

Level 21
Posts : 161
DPhp 95.1K
Credibility : 79.9%
Mukhang ang ating munting paksain
Sa pagsasagutan ng tugma'y lumalalim
Ang mg alon ng taludtud ay bakas ng damdamin
ng mga karanasan at mga mithiin

Unti ng nabubuksan ang nais kong ungkatin
ang ating pagsisid sana ay mas lumalim
upang maiahon kung ang gintong aralin
ay saan talaga mas masasalamin

Tama bang ikulong ang diwa at abilidad
sa apat na sulok nitong unibersidad
o dapat ngang pawalan doon sa lansangan
kung saan walang tiyak na patutunguhan

Sa paglalim ng ating usapan
di tulad ng sa dagat na alo'y lumalamlam
ang ating usapa'y alimpuyo ang katulad
na nag-aangat ng alon sa kalangitan

Ituloy pa natin muli ako'y tumatawag
sa iba pang makatang maaring karinggan
Baka inyong ideya'y mahusay at mainam
upang malinawan paksang pinagtatalunan

Ang pagpapasiya'y di pa maihayag
sapagkat may ulusang diwa pa
akong nababakas, kung baga sa bagyo
itoy simula pa lang, ang lakas ng simbuyo'y
parating pa lamang
Votes : 0. Rating : 5.00.
Jul 31, 2011 06:33 pm    
bong710

Newbie

Level 1
Posts : 4
DPhp 10.3K
Credibility : 75.6%
Salamat po Lakandiwa (quickmelt03), sa iyong pagsang-ayon,
na ang paksang ito ay malalim pa sa Mayon;
ngunit aking kahilingan, inyo narin sanang pagbigyan,
ilahad na ang saloobin, ang Balagtasa'y hatulan.

Sa wari ko ay sapat na ang naiharap na katwiran,
pagkat lahat ng tao'y may kanya-kanyang kapalaran;
di man lahat nangagtuto sa loob ng paaralan,
sa lansangan parin ang balik! lansangan ng karukhaan.
Votes : 0. Rating : 5.00.
Aug 01, 2011 12:25 pm    
iReflect

Forum Fanatic

Level 37
Posts : 1036
DPhp 636.9K
Credibility : 95.7%
Warning Bar:
Sa wari ko nama'y hindi pa iyan nangagsapat
Salamat sa pagtugon sa ibang katuwiran
Ngunit kung ating palalalimin ang taludturang nilapat
Mukhang tayo'y mapapalaot sa dagat ng kawalan

Ang kalye at paaralan sa EDSA pinatunguhan?
Hindi ko sukat akalaing ito pa ang kahihinatnan
Subalit ako'y humihingi ng pasensiya
Sapagkat sa oras ako'y gahol na

Kung mayroon pa sanang ibang magbibigay kasagutan
Nang ating mga kaibigan ay maliwanagan
Ako'y magbabalik sa ibang araw
Nang kasaguta'y aking matanaw

-----
...........

Votes : 0. Rating : 5.00.
Aug 03, 2011 10:15 am    
dudez

Forum Superstar

Level 59
Posts : 1878
DPhp 2.8M
Credibility : 100.0%
MC Ring
Millionaire's Club Official Ring. (bragging rights!)
credits + 7 %
Warning Bar:
Ang aking nais lamang ipunto
Na ang karunungan sa paarala'y di husto
upang matustusan ang pangangailangan ng utak ko
sapagkat may mga bagay bagay na sa kalya, ako'y natuto

Sabi nga nila na ang karunungan, kapag pinilit
sa utak ay di mo matagalang maisasabit
Sapagkat kailangan din ng interest
para naman ang learning ay the best

Natututunan sa paaralan ay may hangganan
Pag grumaduate at putol na ang kaalaman
at maipapatuloy lamang ito ng karanasan
Na makakamit mo sa opisina, pabrika, at daan.

-----

Votes : 0. Rating : 5.00.
Aug 06, 2011 06:13 am    
bong710

Newbie

Level 1
Posts : 4
DPhp 10.3K
Credibility : 75.6%
Ang kalye ng EDSA ay halimbawa ko lamang,
na ang minamatang kalye ay dun pala ang hantungan
nang mga taong natuto sa kanilang paaralan,
yun pala sa kalye din ang kababgsakan.

Ako poy nalulungkot dahil mukhang di nababatid,
ng ating katunggali ang talinhagang malupit
ang sabi ko'y mainam na sa kalyeng mainit
kaysa sa paaralang, produkto'y mga ganid.

Kaya pala mayroong pulitikong trapo,
mga taong nagtapos doon sa Kolehiyo,
nag-aral pala sila ng kani-kanilang kurso
kursong ubod ng pait, pagnanakaw sa gobyerno.

Kung iisaisahin ko ang karunungan sa kalye,
mukhang di ko mabibilang, hulaan man ay di pwede,
pagkat umaapaw na wangis ng balde,
ang matutunan mo'y unlimited di baga pare?
Votes : 0. Rating : 5.00.
Back to top | Page  1  2   >>   
Post Reply

Recent Posts

New Threads

Popular Threads

Online


65 guests online.

etc

Free File Hosting - 100Mb
eXTReMe Tracker


All Rights Reserved © 2004-2009, The Digital Pinoy / Byte Alchemy. Please contact me thru admin [at] thedigitalpinoy (dot) com for site and advertising inquiries.
Powered By PHP/MySQL | webfindr | This page was created in 0.0304579734802 seconds.